Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

Dražební vyhláška o provedení opak. elektronické dražby č.j. 1524201/20/2910-00540-711261Datum konání:
28.8.2020
Datum ukončení:
20.10.2020

Menu