Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

Služba na OÚ v Omlenicích v neděli 14. dubna 2019VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ve dnech 24. a 25. května 2019

Volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na OÚ Omlenice může požádat o voličský průkaz na OÚ Omlenice:

  1. V listinné podobě s úředně ověřeným podpisem
  2. V elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
  3. Osobně na OÚ v Omlenicích.

Občan jiného členského státu Evropské unie, který má právo volit a hodlá projevit svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky, dále pak  občan jiného členského státu Evropské unie, který je již zapsán v dodatku stálého seznamu voličů (který je veden pro účely voleb do zastupitelstva obce), avšak chce hlasovat rovněž ve volbách do Evropského parlamentu, musí osobně požádat obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tedy v neděli 14. dubna 2019 do 16.00 hodin.

Z těchto důvodu informujeme voliče, že v neděli dne 14. dubna 2019 bude zajištěna služba na Obecním úřadě v Omlenicích od 08,00 do 16,00 hodin.

Vzhledem k právní úpravě běhu lhůt v zákoně o volbách do Evropského parlamentu není možné, aby voliči pro žádost využili až pondělí jako první následující pracovní den.


Menu