Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

Výměna oken - I. etapa - Omlenička část čp. 25 a čp. 44Datum konání:
17.12.2015

Výměna oken - II. etapa - Omlenička část čp. 25 a čp. 44

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2016 - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OREG/607/15.

Celkové výdaje na projekt: 306 475,00 Kč

Výše poskytnuté neinvestiční dotace: 153 237,50 Kč.

Předmětem projektu byla výměna oken v budově obecního úřadu a na části kulturního domu čp. 25 v Omleničce. Cílem bylo zlepšení energetické náročnosti obou budov.

Výměna oken - I. etapa - Omlenička část čp. 25 a čp. 44Výměna oken - I. etapa - Omlenička část čp. 25 a čp. 44


Menu