Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

Návrh rozpočtu obce na rok 2020 s plněním k 10/2019Vyvěšeno: 4. 11. 2019
Sejmuto: 28. 11. 2019

Návrh rozpočtu územního samosprávního celku je vhodným způsobem zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu územního samosprávního celku. Připomínky k rozpočtu mohou občané Obce Omlenice uplatnit buď písemně ve lhůtě jeho zveřejnění, tj. od 04. 11. 2019 do 28. 11. 2019, nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 28. 11. 2019. K připomínkám doručeným po projednání se nepřihlíží.

Doklad je v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a zákonem č. 563/1999 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Rozklikávací rozpočty minulých let, včetně plnění, jsou zveřejněné na internetu.

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00246034/prehled?rad=t&obdobi=1912

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 1. 06. 2020 12:51

Menu