Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

Charakteristika obce

Území obce leží na dvou širokých náhorních plošinách rozdělených uprostřed souvislým pásem lesních porostů. Východní část území je orientována k údolí řeky Malše a poskytuje z mnoha míst široké výhledy do okolní krajiny až ke vzdáleným Novohradským horám. Lesní porosty zaujímají souvislejší plochy také na severozápadním okraji území.

Omlenička – sídlo samosprávy – se nachází při severním okraji území obce. Návsi přibližně čtvercového tvaru dominuje na jižní straně kostel a stavba rozsáhlého panského sídla, které je delší dobu bez jakéhokoliv využití a ve špatném stavebním stavu. Z rohů návsi vymezené různorodými historickými objekty hvězdicově vybíhají jednotlivé komunikace kolem kterých jsou situovány objekty původní zástavby. V Omleničce se nachází objekty občanské vybavenosti – obecní úřad, prodejna potravin, pohostinství, kostel a fara, hasičská zbrojnice.

Stradov – je situován v údolí Stradovského potoka. Většina objektů se nachází okolo rozlehlé oválné návsi. Kromě hasičské zbrojnice není ve Stradově žádná občanská vybavenost.

Omlenice – sídlo se rozkládá v centru území obce, v současné době zde není žádná občanská vybavenost. Výhodou sídla je dostupnost železniční trati s železniční stanicí.

Blažkov – malé sídlo bez občanské vybavenosti.

Výnězda – drobné sídlo na úpatí vrchu Poluška (919 m) bez občanské vybavenosti.

Vracov, Horšov, Podolí, Malý Stradov, Michničky – malá sídla polosamoty podél stávajících komunikací.

 

Poslední sčítání lidu 2011

 
Omlenice - obec/město (okr. Český Krumlov)
Počet bytů
byty celkem - druh domu
celkem
211 1
z toho
rodinné domy
189 1
bytové domy
14 1
Počet domů
celkem (souhrn)
celkem
171 1
Počet obyvatel s obvyklým pobytem
celkem (souhrn)
celkem
499 2
národnost
celkem
499 2
z toho
česká
327 2
moravská
- 2
slezská
- 2
slovenská
17 2
maďarská
1 2
německá
6 2
polská
- 2
romská
- 2
ruská
- 2
ukrajinská
2 2
vietnamská
- 2
neuvedeno
144 2
pohlaví
celkem
499 2
muž
255 2
žena
244 2
1
měřicí jednotka - četnostní jednotka
2
měřicí jednotka - osoba

 

Menu