Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

ROZPOČET ROKU 2009

Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy 3 884 000,- Kč 3 569 698,- Kč
Nedaňové příjmy 553 200,- Kč 669 518,- Kč
Kapitálové příjmy 60 000,- Kč 4 900,- Kč
Dotace 11 800,- Kč 100 508,- Kč
Celkem 4 509 000,- Kč 4 344 624,- Kč

Financování

Plán

Skutečnost

Změna stavu kr. prostředků na BÚ 3 498 000,- Kč 1 251 874,- Kč
Dlouh. přijaté půjčené prostředky 0,- Kč -6 569 455,- Kč
Celkem 3 498 000,- Kč -5 317 581,- Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

Běžné výdaje 4 076 000,- Kč 4 231 546,- Kč
Kapitálové výdaje 3 931 000,- Kč -5 204 503,- Kč
Celkem 8 007 000,- Kč -972 957,- Kč

 

   

Rozpis příjmů dle oddílů

Plán

Skutečnost

Daně, správní poplatky, místní poplatky 3 895 800,- Kč 3 670 206,- Kč
Zemědělství, lesní hospodářství 0,- Kč 142 128,- Kč
Doprava 15 000,- Kč 0,- Kč
Vodní hospodářství 225 000,- Kč 219 742,- Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 200,- Kč 695,- Kč
Bydlení, komunlní služby a územní rozvoj 137 000,- Kč 85 204,- Kč
Ochrana životního prostředí 115 000,- Kč 122 643,- Kč
Státní moc, státní správa a územní samospráva 75 000,- Kč 60 652,- Kč
Finanční operace 45 000,- Kč 43 354,- Kč

Rozpis výdajů dle oddílů

Plán

Sktečnost

Zemědělství, lesní hospodářství 100 000,- Kč 20 123,- Kč
Doprava 300 000,- Kč 99 235,- Kč
Vodní hospodářství 334 000,- Kč 1 156 212,- Kč
Vzdělávání a školské služby 250 000,- Kč 260 602,- Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky 300 000,- Kč 250 441,- Kč
Tělovýchovná a zájmová činnost 150 000,- Kč 40 165,- Kč
Bydlení, komunální služby a úz. plánování 305 000,- Kč 152 420,- Kč
Ochrana životního prostředí 350 000,- Kč 301771,- Kč
Požární ochrana 75 000,- Kč 85 784,- K
Státní moc, státní správa 1 896 000,- Kč 1 849 995,- Kč
Finanční operace 16 000,- Kč 9 030,- Kč
Ostatní činnosti 0,- Kč 5768,- Kč

Menu