Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

ROZPOČET ROKU 2010

Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy 3 670 100,- Kč 3 837 807,- Kč
Nedaňové příjmy 597 000,- Kč 756 073,- Kč
Kapitálové příjmy 95 000,- Kč 73 365,- Kč
Dotace 129 900,- Kč 6 070 952,- Kč
Celkem 4 492 000,- Kč 10 738 197,- Kč

Financování

Plán

Skutečnost

Změna stavu kr. prostředků na BÚ 2 726 000,- Kč 1 684 571,- Kč
Dlouh. přijaté půjčené prostředky 7 500 000,- Kč 7 624 744,- Kč
Uhrazené splátky dl. přij. půjč. prostředků - 7 500 000,- Kč -6 000 000,- Kč
Celkem 2 726 000,- Kč 3 309 315,- Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

Běžné výdaje 5 021 000,- Kč 4 870 170,- Kč
Kapitálové výdaje 2 197 000,- Kč 9 177 342,- Kč
Celkem 7 218 000,- Kč 14 047 512,- Kč

 

 

 

Rozpis příjmů dle oddílů

Plán

Skutečnost

Daně, správní poplatky, místní poplatky 3 800 000,- Kč 9 908 759,- Kč
Zemědělství, lesní hospodářství 75 000,- Kč 106 439,- Kč
Vodní hospodářství 230 000,- Kč 201 667,- Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 000,- Kč 685,- Kč
Bydlení, komunlní služby a územní rozvoj 176 000,- Kč 230 042,- Kč
Ochrana životního prostředí 120 000,- Kč 147 719,- Kč
Státní moc, státní správa a územní samospráva 60 000,- Kč 87 208,- Kč
Finanční operace 30 000,- Kč 55 678,- Kč

Rozpis výdajů dle oddílů

Plán

Sktečnost

Doprava 400 000,- Kč 447 391,- Kč
Vodní hospodářství 2 500 000,- Kč 9 712 514,- Kč
Vzdělávání a školské služby 300 000,- Kč 337 121,- Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky 300 000,- Kč 258 854,- Kč
Tělovýchovná a zájmová činnost 100 000,- Kč 23 583,- Kč
Bydlení, komunální služby a úz. plánování 562 000,- Kč 363 854,- Kč
Ochrana životního prostředí 400 000,- Kč 628 646,- Kč
Soc. služby a spol. čin. v soc. zabezpečení 0,- Kč 10 000,- Kč
Požární ochrana 80 000,- Kč 17 245,- Kč
Státní moc, státní správa 2 260 000,- Kč 2 238 439,- Kč
Finanční operace 316 000,- Kč 9 095,- Kč
Ostatní činnosti 0,- Kč 770,- Kč

Menu