Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

ROZPOČET ROKU 2011

Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy 3 878 000,- Kč 3 846 415,24 Kč
Nedaňové příjmy 700 000,- Kč 3 324 183,41 Kč
Kapitálové příjmy 7 000,- Kč 41 820,00 Kč
Dotace 8 621 000,- Kč 6 699 932,00 Kč
Celkem 13 206 000,- Kč 13 912 350,65 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

Změna stavu kr. prostředků na BÚ 728 000,- Kč -8 618 271,71 Kč
Uhrazené splátky dl. přij. půjč. prostředků -8 200 000,- Kč -404 206,00 Kč
Celkem -7 472 000,- Kč -9 022 477,71 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

Běžné výdaje 5 218 900,- Kč 4 212 418,94 Kč
Kapitálové výdaje 515 100,- Kč 677 454,00 Kč
Celkem 5 734 000,- Kč 4 889 872,94 Kč

 

 

 

Rozpis příjmů dle oddílů

Plán

Skutečnost

Daně, správní poplatky, místní poplatky 12 499 000,- Kč 10 546 347,24 Kč
Zemědělství, lesní hospodářství 137 000,- Kč 307 587,00 Kč
Doprava 0,- Kč 0,00 Kč
Vodní hospodářství 220 000,- Kč 281 851,00 Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 000,- Kč 120,00 Kč
Bydlení, komunlní služby a územní rozvoj 107 000,- Kč 178 460,00 Kč
Ochrana životního prostředí 151 000,- Kč 154 222,00 Kč
Státní moc, státní správa a územní samospráva 80 000,- Kč 77 598,00 Kč
Finanční operace 11 000,- Kč 2 365 165,41 Kč

Rozpis výdajů dle oddílů

Plán

Sktečnost

Zemědělství, lesní hospodářství 0,- Kč 2 280,00 Kč
Doprava 135 000,- Kč 15 606,00 Kč
Vodní hospodářství 1 000 000,- Kč 1 079 484,83 Kč
Vzdělávání a školské služby 1 330 000,- Kč 309 478,00 Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky 296 000,- Kč 317 474,00 Kč
Tělovýchovná a zájmová činnost 30 000,- Kč 32 433,00 Kč
Bydlení, komunální služby a úz. plánování 382 000,- Kč 190 432,00 Kč
Ochrana životního prostředí 381 000,- Kč 397 198,60 Kč
Požární ochrana 20 000,- Kč 35 876,00 Kč
Státní moc, státní správa 2 150 000,- Kč 2 351 153,51 Kč
Finanční operace 10 000,- Kč 16 959,00 Kč
Ostatní činnosti 0,- Kč 141 498,00 Kč

Menu