Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

CENÍK SLUŽEB, FORMULÁŘE

 

 

 

 

 

Úřední ověření podpisu (legalizace):

Na Obecním úřadě v Omlenicích lze provést úřední ověření podpisu.
K této proceduře potřebuje osoba, jejíž podpis je ověřován, platný občanský průkaz nebo pas.
Služba je placená podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

  • 30 Kč za každý ověřený podpis.

 

Úřední ověření pravosti kopie nebo opisu dokumentu (vidimace):

Na Obecním úřadě v Omlenicích lze provést úřední ověření pravosti kopie dokumentu.
Nelze ověřit kopii dokumentu, který obsahuje plánky, náčrtky, technické výkresy nebo cizojazyčný text.
Služba je placená podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích:

  • 30 Kč za každou i započatou stránku ověřeného dokumentu.

 

Czech Point:

V úředních hodinách v kanceláři Obecního úřadu v Omlenicích lze poskytnout tyto výstupy z centrálních evidencí:

Druh evidence

za první stránku

za každou další i započatou stránku

výpis z katastru nemovitostí      (KN) 100,- Kč 50,- Kč
výpis z obchodního rejstříku     (OR) 30,- Kč 10,- Kč
výpis ze živnostenského rejstříku (ŽR) 30,- Kč 10,- Kč
výpis z rejstříku trestů                 (RT) 100,- Kč 50,- Kč
výpis z bodového hodnocení řidiče (CRŘ) 30,- Kč 10,- Kč
výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (SKD) 30,- Kč 10,- Kč
výspi z registru účastníků provozu modulu autovraků (MAISOH) 30,- Kč 10,- Kč
výpis z insolvenčního registru (ISIR) 30,- Kč 10,- Kč
autorizovaná konverze dokumentů 30,- Kč 30,- Kč
opětovné vydání přístupových údajů k datové schránce 200,- Kč ---

 

 

Ostatní služby:  
Kopírování černobílé A4 jednostranné 2,50 Kč za každou i započatou stránku
Kopírování černobílé A4 oboustranné 5,00 Kč za každou i započatou stránku
Kopírování černobílé A3 jednostranné 6,00 Kč za každou i započatou stránku
Kopírování černobílé A3 oboustranné 12,00 Kč za každou i započatou stránku
Kopírování barevné A4 jednostranné 4,- Kč za každou i započatou stránku
Kopírování barevné A4 oboustranné

8,- Kč za každou i započatou stránku

   
Zapůjčení stanu – bez dopravy 36,- Kč / ks / 1 den
Zapůjčení setu – bez dopravy (stůl plus 2 ks lavic) 36,- Kč / ks / 1 den
Zapůjčení traktoru s vlekem (ne mulčování) 425,- Kč / Mth
 

 

Stálá nabídka propagačního materiálu (nabízený materiál lze koupit v kanceláři Obecního úřadu v úředních hodinách):
Pohlednice bez znaku 6,- Kč / ks
Pohlednice se znakem 4,- Kč / ks
Medaile k 650 let od první zmínky o obci Omlenice 48,- Kč / ks
Magnetky k 700 let od první zmínky o obci Výnězda 35,- Kč / ks
Hrnečky se znakem Obce Omlenice (modré) 59,- Kč / ks
Hrnečky se znakem Obce Omlenice (zelené a hnědé) 70,- Kč / ks
Klíčenky se znakem Obce Omlenice 59,- Kč / ks
Reflexní páska se znakem Obce Omlenice 12,- Kč / ks
Kuličkové pero se znakem Obce Omlenice 12,- Kč / ks
Mikina pánská, dámská se znakem Obce Omlenice 350,- Kč / ks
Deštník se znakem Obce Omlenice 199,-Kč / ks
Medaile ražené s kostelem a znakem Obce Omlenice (starostříbrná patina) 120,- Kč / ks
Letecký snímek Omleničky (focené v červnu 2019 o rozměrech 30x45 cm) 260,- Kč / ks
Kniha Malše, romantická kráska 50,- Kč / ks

brožura Poznej Pomalší, průvodce a mapa

25,- Kč / ks

 

Provozování veřejného internetu v místní knihovně je Z D A R M A. Případný tisk vyhledaných informací se řídí dle ceníku viz. výše.

 

Menu