Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

ROZPOČET ROKU 2012

Příjmy

Plán

Skutečnost

Daňové příjmy 3 323 300,00 Kč 4 063 847,32 Kč
Nedaňové příjmy 726 000,00 Kč 1 140 757,72 Kč
Kapitálové příjmy 5 000,00 Kč 109 735,00 Kč
Transfery 101 700,00 Kč 550 669,34 Kč
Celkem 4 156 000,00 Kč 5 865 009,38 Kč

Financování

Plán

Skutečnost

Změna stavu kr. prostředků na BÚ 0,00 Kč 6 852 411,09 Kč
Uhrazené splátky dl. přij. půjč. prostředků 0,00 Kč -7 789 993,00 Kč
Celkem 0,00Kč -937 581,91 Kč

Výdaje

Plán

Skutečnost

Běžné výdaje 4 046 000,00 Kč 4 580 617,07 Kč
Kapitálové výdaje 110 000,00 Kč 346 810,40 Kč
Celkem 4 156 000,00 Kč 4 927 427,47 Kč

 

 

 

Rozpis příjmů dle oddílů

Plán

Skutečnost

Daně, správní poplatky, místní poplatky 3 425 000,00 Kč 4 614 516,66 Kč
Zemědělství, lesní hospodářství 137 000,00 Kč 318 650,00 Kč
Doprava 0,00 Kč 0,00 Kč
Vodní hospodářství 220 000,00 Kč 320 314,00 Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 000,00 Kč 14 057,00 Kč
Tělovýchovná a zájmová činnost 0,00 Kč 9,00 Kč
Bydlení, komunlní služby a územní rozvoj 141 000,00 Kč 293 151,00 Kč
Ochrana životního prostředí 169 000,00 Kč 143 155,00 Kč
Státní moc, státní správa a územní samospráva 61 000,00 Kč 7 167,00 Kč
Finanční operace 2 000,00 Kč 26 819,72 Kč
Ostatní operace 0,00 Kč 127 170,00 Kč

Rozpis výdajů dle oddílů

Plán

Sktečnost

Zemědělství, lesní hospodářství 3 000,00 Kč 42 074,00 Kč
Doprava 51 000,00 Kč 61 533,00 Kč
Vodní hospodářství 451 000,00 Kč 519 105,30 Kč
Vzdělávání a školské služby 280 000,00 Kč 281 803,00 Kč
Kultura, církve a sdělovací prostředky 246 000,00 Kč 349 263,80 Kč
Tělovýchovná a zájmová činnost 30 000,00 Kč 57 524,00 Kč
Bydlení, komunální služby a úz. plánování 176 000,00 Kč 530 014,17 Kč
Ochrana životního prostředí 356 000,00 Kč 365 618,00 Kč
Požární ochrana 40 000,00 Kč 48 592,20 Kč
Státní moc, státní správa 2 520 000,00 Kč 2 202 651,66 Kč
Finanční operace 3 000,00 Kč 452 186,34 Kč
Ostatní činnosti 0,00 Kč 17 062,00 Kč

Menu