Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna vedle vchodu do obecního úřadu a je přístupná 24h denně.


Název Vyvěšeno Sejmuto

Zobrazit

Schválený rozpočet obce Omlenice na rok 2021 (1 příloha) 17. 12. 2020 Aktuální
Oznámení o zahájení územ. řízení a pozvání k ústnímu jednání - D3 0312/I Kaplice - Nažidla (2 přílohy) 17. 12. 2020 18. 1. 2021 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 8/2020 ze dne 02.11.2020 (1 příloha) 27. 11. 2020 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2025 (1 příloha) 19. 11. 2020 Aktuální
Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 zákona č. 503/2012 Sb. - parc. č. 649/13 kú Omlenice (1 příloha) 20. 10. 2020 21. 1. 2021 Aktuální
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeskeho kraje 02.-03.10.2020 3. 10. 2020 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 7/2020 ze dne 17.09.2020 (1 příloha) 21. 9. 2020 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2020 ze dne 12.08.2020 (1 příloha) 31. 8. 2020 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2020 ze dne 16.07.2020 (1 příloha) 31. 7. 2020 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2020 ze dne 16.07.2020 (1 příloha) 27. 7. 2020 Aktuální
VV-Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020 - mění a doplňuje OOP č.j.… (2 přílohy) 27. 7. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Schválený závěrečný účet SMO Pomalší včetně příloh za rok 2019 (6 příloh) 15. 6. 2020 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2020 ze dne 04.05.2020 (1 příloha) 28. 5. 2020 Aktuální
Schválený závěrečný účet Obce Omlenice za rok 2019 včetně příloh (10 příloh) 7. 5. 2020 Aktuální
Vyhlášení zvýšeného nebezpečí požárů (1 příloha) 9. 4. 2020 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - zrušení OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, č.j. 41508… (2 přílohy) 6. 4. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2020 ze dne 02.03.2020 (1 příloha) 30. 3. 2020 Aktuální
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví-uzavření škol a zrušení společenských a sportovních… (2 přílohy) 10. 3. 2020 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 ze dne 03.01.2020 (1 příloha) 31. 1. 2020 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků (1 příloha) 8. 1. 2020 8. 2. 2023 Aktuální
Schválený rozpočet obce Omlenice na rok 2020 (1 příloha) 20. 12. 2019 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SMO Pomalší na roky 2021-2023 (1 příloha) 20. 12. 2019 Aktuální
Schválený rozpočet SMO Pomalší na rok 2020 (1 příloha) 20. 12. 2019 Aktuální
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-změny při vývoji kalamitního poškození lesních porostů (1 příloha) 11. 12. 2019 31. 12. 2021 Aktuální
Vnitřní předpis č. 10, o rozpočtu (včetně pravidel rozpočtového provizoria) (1 příloha) 29. 11. 2019 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - doplnění OOP č.j.18918/2019/MZE-16212 ze dne 3.4.2019 o bod… (1 příloha) 2. 9. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko z.s. (1 příloha) 29. 5. 2019 7. 6. 2022 Aktuální
Opatření obecné povahy - opatření odchylná od § 31 odst. 6, § 32 odst 1 až 3 lesního zákona (1 příloha) 3. 4. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Omlenice 05.-06.10.2018 6. 10. 2018 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - LDO Přídolí (1 příloha) 3. 10. 2018 25. 10. 2021 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko z.s. 11. 4. 2018 12. 5. 2021 Aktuální
Výsledky volby prezidenta v obci Omlenice 27. 1. 2018 Aktuální
Informace o zveřejněných dokumentech SMO Pomalší dle zákona č. 250/2000 Sb. (1 příloha) 12. 12. 2017 Aktuální
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 21. 10. 2017 Aktuální
Výsledky voleb do Senátu Parlametnu ČR konané dne 14.10. - 15.10.2016 za Obec Omlenice (1 příloha) 15. 10. 2016 Aktuální
Naposledy změněno: 11. 1. 2021 15:06

Menu