Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna vedle vchodu do obecního úřadu a je přístupná 24h denně.


Název Vyvěšeno Sejmuto

Zobrazit

Nařízení hejtmanky Jihočeského kraje č. 1/2020 ze dne 18.3.2020 k zajištění koordinace poskytování… (1 příloha) 20. 3. 2020 4. 4. 2020 Aktuální
Návrh závěrečného účtu Obce Omlenice včetně příloh za rok 2019 (10 příloh) 19. 3. 2020 23. 4. 2020 Aktuální
Opatření obecné povahy - dočasné znovu zavedení ochrany vnitřních hranic ČR od 16.3. do 4.4.2020 (2 přílohy) 16. 3. 2020 4. 4. 2020 Aktuální
Informace k vyhlášení nouzového stavu-zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů při vzdělávání nebo… (1 příloha) 13. 3. 2020 14. 4. 2020 Aktuální
Nouzový stav od 12. března 2020 na dobu 30 dnů a související usnesení Vlády ČR (2 přílohy) 13. 3. 2020 14. 4. 2020 Aktuální
Mimořádné opatření - Dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic (3 přílohy) 13. 3. 2020 14. 4. 2020 Aktuální
Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví-uzavření škol a zrušení společenských a sportovních… (2 přílohy) 10. 3. 2020 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 ze dne 03.01.2020 (1 příloha) 31. 1. 2020 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků (1 příloha) 8. 1. 2020 8. 2. 2023 Aktuální
Schválený rozpočet obce Omlenice na rok 2020 (1 příloha) 20. 12. 2019 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SMO Pomalší na roky 2021-2023 (1 příloha) 17. 12. 2019 Aktuální
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-změny při vývoji kalamitního poškození lesních porostů (1 příloha) 11. 12. 2019 31. 12. 2021 Aktuální
Vnitřní předpis č. 10, o rozpočtu (včetně pravidel rozpočtového provizoria) (1 příloha) 29. 11. 2019 Aktuální
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2020 (1 příloha) 25. 11. 2019 Aktuální
Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2020 (1 příloha) 8. 11. 2019 31. 12. 2020 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Omlenice na roky 2019-2022 (1 příloha) 23. 9. 2019 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - doplnění OOP č.j.18918/2019/MZE-16212 ze dne 3.4.2019 o bod… (1 příloha) 2. 9. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Schválený závěrečný účet Obce Omlenice za rok 2018 včetně příloh (12 příloh) 24. 6. 2019 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko z.s. (1 příloha) 29. 5. 2019 7. 6. 2022 Aktuální
Schválený závěrečný účet SMO Pomalší včetně příloh za rok 2018 (1 příloha) 29. 4. 2019 Aktuální
Opatření obecné povahy - opatření odchylná od § 31 odst. 6, § 32 odst 1 až 3 lesního zákona (1 příloha) 3. 4. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Schválený rozpočet SMO Pomalší na rok 2019 (1 příloha) 27. 12. 2018 Aktuální
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Omlenice 05.-06.10.2018 6. 10. 2018 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - LDO Přídolí (1 příloha) 3. 10. 2018 25. 10. 2021 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko z.s. 11. 4. 2018 12. 5. 2021 Aktuální
Výsledky volby prezidenta v obci Omlenice 27. 1. 2018 Aktuální
Informace o zveřejněných dokumentech SMO Pomalší dle zákona č. 250/2000 Sb. (1 příloha) 12. 12. 2017 Aktuální
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 21. 10. 2017 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko z.s. (1 příloha) 3. 4. 2017 4. 5. 2020 Aktuální
Výsledky voleb do Senátu Parlametnu ČR konané dne 14.10. - 15.10.2016 za Obec Omlenice (1 příloha) 15. 10. 2016 Aktuální
Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 7.10. - 8.10.2016 za Obec Omlenice (1 příloha) 8. 10. 2016 Aktuální
Naposledy změněno: 1. 4. 2020 10:40

Menu