Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

ROZPOČET ROKU 2013 

Příjmy dle tříd

Plán

Skutečnost

1xxx - Daňové příjmy 4 106 400,00 Kč 4 973 428,41 Kč
2xxx - Nedaňové příjmy 1 074 000,00 Kč 1 004 286,18 Kč
3xxx - Kapitálové příjmy 10 000,00 Kč 418 265,00 Kč
4xxx - Transfery 117 600,00 Kč 3 585 950,50 Kč
Celkem 5 308 000,00 Kč 9 981 930,09 Kč

Financování dle tříd

Plán

Skutečnost

811x - Změna stavu kr. prostředků na BÚ 0,00 Kč 2 059 917,97 Kč
812x - Uhrazené splátky dl. přij. půjč. prostředků 0,00 Kč 0,00 Kč
Celkem 0,00Kč 2 059 917,97 Kč

Výdaje dle tříd

Plán

Skutečnost

5xxx - Běžné výdaje 4 448 000,00 Kč 7 770 775,12 Kč
6xxx - Kapitálové výdaje 860 000,00 Kč 151 237,00 Kč
Celkem 5 308 000,00 Kč 7 922 012,12 Kč

 

 

 

Rozpis příjmů dle oddílů

Plán

Skutečnost

0xxx - Daně, správní poplatky, místní poplatky 4 224 000,00 Kč 8 559 378,91 Kč
1xxx - Zemědělství, lesní hospodářství 282 000,00 Kč 212 745,00 Kč
22xx - Doprava 0,00 Kč 0,00 Kč
23xx - Vodní hospodářství 361 000,00 Kč 346 730,00 Kč
33xx - Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 000,00 Kč 2 547,00 Kč
34xx - Tělovýchovná a zájmová činnost 1 000,00 Kč 0,00 Kč
36xx - Bydlení, komunlní služby a územní rozvoj 243 000,00 Kč 639 830,00 Kč
37xx - Ochrana životního prostředí 163 000,00 Kč 186 263,00 Kč
5xxx - Požární ochrana 0,00 Kč 5 000,00 Kč
61xx - Státní moc, státní správa a územní samospráva 3 000,00 Kč 5 621,00 Kč
63xx - Finanční operace 30 000,00 Kč 23 815,18 Kč
64xx - Ostatní činnosti 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozpis výdajů dle oddílů

Plán

Sktečnost

1xxx - Zemědělství, lesní hospodářství 105 000,00 Kč 4 280,00 Kč
22xx - Doprava 355 000,00 Kč 615 279,80 Kč
23xx - Vodní hospodářství 743 000,00 Kč 379 601,47 Kč
31xx - Vzdělávání a školské služby 300 000,00 Kč 244 994,00 Kč
33xx - Kultura, církve a sdělovací prostředky 213 000,00 Kč 255 254,00 Kč
34xx - Tělovýchovná a zájmová činnost 55 000,00 Kč 17 967,90 Kč
36xx - Bydlení, komunální služby a úz. plánování 327 000,00 Kč 262 147,00 Kč
37xx - Ochrana životního prostředí 374 000,00 Kč 349 638,40 Kč
5xxx - Požární ochrana 186 000,00 Kč 28 958,00 Kč
61xx - Státní moc, státní správa 2 622 000,00 Kč 2 414 572,45 Kč
63xx - Finanční operace 28 000,00 Kč 3 333 027,10 Kč
64xx - Ostatní činnosti 0,00 Kč 16 292,00 Kč

Menu