Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

ROZPOČET ROKU 2014 

Příjmy dle tříd

Plán

Skutečnost

1xxx - Daňové příjmy 4 450 000,00 Kč 5 379 914,24 Kč
2xxx - Nedaňové příjmy 1 232 000,00 Kč 1 524 036,02 Kč
3xxx - Kapitálové příjmy 20 000,00 Kč 6 960,00 Kč
4xxx - Transfery 100 000,00 Kč 377 747,00 Kč
Celkem 5 802 000,00 Kč 7 288 657,26 Kč

Financování dle tříd

Plán

Skutečnost

811x - Změna stavu kr. prostředků na BÚ 0,00 Kč - 1 277 472,67 Kč
812x - Uhrazené splátky dl. přij. půjč. prostředků 0,00 Kč 0,00 Kč
Celkem 0,00Kč - 1 277 472,67 Kč

Výdaje dle tříd

Plán

Skutečnost

5xxx - Běžné výdaje 4 522 000,00 Kč 4 646 868,25 Kč
6xxx - Kapitálové výdaje 1 280 000,00 Kč 1 364 316,34 Kč
Celkem 5 802 000,00 Kč 6 011 184,59 Kč

 

 

 

Rozpis příjmů dle oddílů

Plán

Skutečnost

0xxx - Daně, správní poplatky, místní poplatky 4 550 000,00 Kč 5 757 661,24 Kč
1xxx - Zemědělství, lesní hospodářství 381 000,00 Kč 743 284,00 Kč
22xx - Doprava 0,00 Kč 0,00 Kč
23xx - Vodní hospodářství 400 000,00 Kč 368 046,99 Kč
33xx - Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 000,00 Kč 16 921,00 Kč
34xx - Tělovýchovná a zájmová činnost 0,00 Kč 5 344,00 Kč
36xx - Bydlení, komunlní služby a územní rozvoj 248 000,00 Kč 190 942,00 Kč
37xx - Ochrana životního prostředí 185 000,00 Kč 177 122,00 Kč
55xx - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,00 Kč 7 000,00 Kč
61xx - Státní moc, státní správa a územní samospráva 6 000,00 Kč 266,00 Kč
63xx - Finanční operace 31 000,00 Kč 22 070,03 Kč
64xx - Ostatní činnosti 0,00 Kč 0,00 Kč

Rozpis výdajů dle oddílů

Plán

Sktečnost

1xxx - Zemědělství, lesní hospodářství 3 000,00 Kč 4 818,00 Kč
22xx - Doprava 155 000,00 Kč 819 460,24 Kč
23xx - Vodní hospodářství 1 676 000,00 Kč 555 072,37 Kč
31xx - Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč 0,00 Kč
33xx - Kultura, církve a sdělovací prostředky 245 000,00 Kč 300 296,18 Kč
34xx - Tělovýchovná a zájmová činnost 150 000,00 Kč 377 684,80 Kč
36xx - Bydlení, komunální služby a úz. plánování 284 000,00 Kč 1 064 478,40 Kč
37xx - Ochrana životního prostředí 310 000,00 Kč 474 296,40 Kč
5xxx - Požární ochrana 285 000,00 Kč 234 341,35 Kč
61xx - Státní moc, státní správa 2 613 000,00 Kč 2 018 352,51 Kč
63xx - Finanční operace 73 000,00 Kč 129 964,60 Kč
64xx - Ostatní činnosti 8 000,00 Kč 32 419,74 Kč

Menu