Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

ROZPOČET ROKU 2015 

Příjmy dle tříd

Plán

Skutečnost

1xxx - Daňové příjmy 4 898 000,00 Kč 5 578 704,14 Kč
2xxx - Nedaňové příjmy 1 239 000,00 Kč 1 062 743,66 Kč
3xxx - Kapitálové příjmy 28 000,00 Kč 22 160 Kč
4xxx - Transfery 0,00 Kč 294 402,50 Kč
Celkem 6 165 000,00 Kč 6 958 010,30 Kč

Financování dle tříd

Plán

Skutečnost

811x - Změna stavu kr. prostředků na BÚ 5 867 000,00 Kč -1 859 928,38 Kč
812x - Uhrazené splátky dl. přij. půjč. prostředků 0,00 Kč 0,00 Kč
Celkem 5 867 000,00Kč - 1 859 828,38 Kč

Výdaje dle tříd

Plán

Skutečnost

5xxx - Běžné výdaje 4 032 000,00 Kč 4 824 886,92 Kč
6xxx - Kapitálové výdaje 8 000 000,00 Kč 273 195,00 Kč
Celkem 12 032 000,00 Kč 5 098 081,92 Kč

 

 

 

Rozpis příjmů dle oddílů

Plán

Skutečnost

0xxx - Daně, správní poplatky, místní poplatky  4 873 000,00 Kč 5 873 106,64 Kč
1xxx - Zemědělství, lesní hospodářství 299 000,00 Kč  223 149,00 Kč
22xx - Doprava 0,00 Kč  0,00 Kč 
23xx - Vodní hospodářství 440 000,00 Kč  384 390,00 Kč 
33xx - Kultura, církve a sdělovací prostředky 900,00 Kč  11 610,00 Kč 
34xx - Tělovýchovná a zájmová činnost 2 100,00 Kč 0,00 Kč 
36xx - Bydlení, komunlní služby a územní rozvoj 279 000,00 Kč 233 161,00 Kč 
37xx - Ochrana životního prostředí 210 000,00 Kč 206 248,00 Kč 
55xx - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,00 Kč 0,00 Kč 
61xx - Státní moc, státní správa a územní samospráva 2 000,00 Kč  5 258,00 Kč 
63xx - Finanční operace 34 000,00 Kč  21 087,66 Kč 
64xx - Ostatní činnosti 0,00 Kč  0,00 Kč 

Rozpis výdajů dle oddílů

   
1xxx - Zemědělství, lesní hospodářství 5 000,00 Kč 4 818,00 Kč
22xx - Doprava 1 075 000,00 Kč  222 849,00 Kč
23xx - Vodní hospodářství 7 488 000,00 Kč  397 105,40 Kč
31xx - Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč  0,00 Kč
33xx - Kultura, církve a sdělovací prostředky 140 000,00 Kč  495 223,46 Kč 
34xx - Tělovýchovná a zájmová činnost 40 000,00 Kč  29 920,80 Kč 
36xx - Bydlení, komunální služby a úz. plánování 328 000,00 Kč  846 772,50 Kč 
37xx - Ochrana životního prostředí 645 000,00 Kč  870 793,95 Kč 
5xxx - Požární ochrana 94 000,00 Kč  45 924,20 Kč 
61xx - Státní moc, státní správa 2 037 000,00 Kč  2 055 878,41 Kč 
63xx - Finanční operace 154 000,00 Kč  114 636,20 Kč 
64xx - Ostatní činnosti 1 000,00 Kč  5 160,00 Kč 

 

Menu