Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

ROZPOČET ROKU 2016 

Příjmy dle tříd

Plán

Skutečnost

1xxx - Daňové příjmy 5 410 000,00 Kč  6 131 483,47 Kč
2xxx - Nedaňové příjmy 1 203 000,00 Kč  1 313 944,31 Kč
3xxx - Kapitálové příjmy 22 000,00 Kč  8 400,00 Kč
4xxx - Transfery 0,00 Kč  349 600,00 Kč
Celkem 6 635 000,00 Kč 7 803 427,78 Kč

Financování dle tříd

Plán

Skutečnost

811x - Změna stavu kr. prostředků na BÚ -2 410 000,00 Kč -2 120 810,04 Kč 
812x - Uhrazené splátky dl. přij. půjč. prostředků 0,00 Kč 0,00 Kč 
Celkem -2 410 000,00 Kč -2 120 810,04 Kč 

Výdaje dle tříd

Plán

Skutečnost

5xxx - Běžné výdaje 4 225 000,00 Kč 5 578 250,74 Kč 
6xxx - Kapitálové výdaje 0,00 Kč 104 367,00 Kč 
Celkem 4 225 000,00 Kč 5 682 617,74 Kč 

 

 

 

Rozpis příjmů dle oddílů

Plán

Skutečnost

0xxx - Daně, správní poplatky, místní poplatky 5 410 000,00 Kč 6 481 083,47 Kč
1xxx - Zemědělství, lesní hospodářství 299 000,00 Kč  366 505,00 Kč
22xx - Doprava 0,00 Kč  0,00 Kč
23xx - Vodní hospodářství 450 000,00 Kč  447 612,00 Kč
33xx - Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 000,00 Kč  1 613,00 Kč
34xx - Tělovýchovná a zájmová činnost 2 100,00 Kč 25 016,00 Kč
36xx - Bydlení, komunlní služby a územní rozvoj 260 900,00 Kč 217 362,00 Kč
37xx - Ochrana životního prostředí 186 000,00 Kč 235 333,50 Kč
55xx - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,00 Kč 0,00 Kč
61xx - Státní moc, státní správa a územní samospráva 1 000,00 Kč  584,00 Kč
63xx - Finanční operace 25 000,00 Kč  28 318,81 Kč
64xx - Ostatní činnosti 0,00 Kč  0,00 Kč

Rozpis výdajů dle oddílů

   
1xxx - Zemědělství, lesní hospodářství 3 000,00 Kč 13 421,00 Kč
214x - Vnitřní obchod 0,00 Kč 35 000,00 Kč
22xx - Doprava 72 000,00 Kč  44 816,00 Kč
23xx - Vodní hospodářství 335 000,00 Kč  301 882,25 Kč
31xx - Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč  0,00 Kč
33xx - Kultura, církve a sdělovací prostředky 189 000,00 Kč  274 813,26 Kč
34xx - Tělovýchovná a zájmová činnost 35 000,00 Kč  89 146,79 Kč
36xx - Bydlení, komunální služby a úz. plánování 817 000,00 Kč  2 032 320,87 Kč
37xx - Ochrana životního prostředí 615 000,00 Kč  736 844,50 Kč
435x - Služby sociální péče 0,00 Kč 20 000,00 Kč
5xxx - Požární ochrana 62 000,00 Kč  10 189,00 Kč
61xx - Státní moc, státní správa 1 967 000,00 Kč  1 973 607,27 Kč
63xx - Finanční operace 115 000,00 Kč  140 074,80 Kč
64xx - Ostatní činnosti 15 000,00 Kč  10 502,00 Kč

 

Menu