Obec Omlenice je tvořena osadami Omlenice, Horšov,
Omlenička, Blažkov, Podolí, Milíkov, Velký Stradov,
Malý Stradov, Výnězda, Krakovice, Vracov, Chudějov,
Bočkov a Michničky.

ROZPOČET ROKU 2017

Příjmy dle tříd

Plán

Skutečnost

1xxx - Daňové příjmy 5 760 000,00 Kč  
2xxx - Nedaňové příjmy 1 327 000,00 Kč  
3xxx - Kapitálové příjmy 10 000,00 Kč  
4xxx - Transfery 0,00 Kč  
Celkem 7 097 000,00 Kč  

Financování dle tříd

Plán

Skutečnost

811x - Změna stavu kr. prostředků na BÚ -2 462 000,00 Kč  
812x - Uhrazené splátky dl. přij. půjč. prostředků 0,00 Kč  
Celkem -2 462 000,00 Kč  

Výdaje dle tříd

Plán

Skutečnost

5xxx - Běžné výdaje 3 915 000,00 Kč  
6xxx - Kapitálové výdaje 720 000,00 Kč  
Celkem 4 635 000,00 Kč  

 

 

 

Rozpis příjmů dle oddílů

Plán

Skutečnost

0xxx - Daně, správní poplatky, místní poplatky 5 760 000,00 Kč  
1xxx - Zemědělství, lesní hospodářství 308 000,00 Kč   
22xx - Doprava 0,00 Kč   
23xx - Vodní hospodářství 500 000,00 Kč   
33xx - Kultura, církve a sdělovací prostředky 1 000,00 Kč   
34xx - Tělovýchovná a zájmová činnost 52 000,00 Kč  
36xx - Bydlení, komunlní služby a územní rozvoj 228 000,00 Kč  
37xx - Ochrana životního prostředí 222 000,00 Kč  
55xx - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 0,00 Kč  
61xx - Státní moc, státní správa a územní samospráva 1 000,00 Kč   
63xx - Finanční operace 25 000,00 Kč   
64xx - Ostatní činnosti 0,00 Kč   

Rozpis výdajů dle oddílů

   
1xxx - Zemědělství, lesní hospodářství 15 000,00 Kč  
214x - Vnitřní obchod 0,00 Kč  
22xx - Doprava 60 000,00 Kč   
23xx - Vodní hospodářství 310 000,00 Kč   
31xx - Vzdělávání a školské služby 0,00 Kč   
33xx - Kultura, církve a sdělovací prostředky 207 000,00 Kč   
34xx - Tělovýchovná a zájmová činnost 143 000,00 Kč   
36xx - Bydlení, komunální služby a úz. plánování 1 068 000,00 Kč   
37xx - Ochrana životního prostředí 858 000,00 Kč   
435x - Služby sociální péče 12 000,00 Kč  
5xxx - Požární ochrana 55 000,00 Kč   
61xx - Státní moc, státní správa 1 741 000,00 Kč   
63xx - Finanční operace 155 000,00 Kč   
64xx - Ostatní činnosti 11 000,00 Kč   

 

 

Menu