Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna vedle vchodu do obecního úřadu a je přístupná 24h denně.


Název Vyvěšeno2 Sejmuto1

Zobrazit

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků (1 příloha) 8. 1. 2020 8. 2. 2023 Aktuální
Opatření obecné povahy - opatření odchylná od § 31 odst. 6, § 32 odst 1 až 3 lesního zákona (1 příloha) 3. 4. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - doplnění OOP č.j.18918/2019/MZE-16212 ze dne 3.4.2019 o bod… (1 příloha) 2. 9. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - zrušení OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, č.j. 41508… (2 přílohy) 6. 4. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
VV-Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020 - mění a doplňuje OOP č.j.… (2 přílohy) 27. 7. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko z.s. (1 příloha) 29. 5. 2019 7. 6. 2022 Aktuální
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-změny při vývoji kalamitního poškození lesních porostů (1 příloha) 11. 12. 2019 31. 12. 2021 Aktuální
Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021 (1 příloha) 17. 12. 2020 31. 12. 2021 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - LDO Přídolí (1 příloha) 3. 10. 2018 25. 10. 2021 Aktuální
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby věcí nemovitých č.j. 120 EX 23477/19-153 Mikhail… (1 příloha) 23. 6. 2021 8. 9. 2021 Aktuální
Oznámení zahájení řízení veřejnou vyhláškou ve věci prodloužení stavebního povolení - Kanalizace a… (1 příloha) 13. 7. 2021 16. 8. 2021 Aktuální
Výsledky voleb do Senátu Parlametnu ČR konané dne 14.10. - 15.10.2016 za Obec Omlenice (1 příloha) 15. 10. 2016 Aktuální
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 21. 10. 2017 Aktuální
Informace o zveřejněných dokumentech SMO Pomalší dle zákona č. 250/2000 Sb. (1 příloha) 12. 12. 2017 Aktuální
Výsledky volby prezidenta v obci Omlenice 27. 1. 2018 Aktuální
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Omlenice 05.-06.10.2018 6. 10. 2018 Aktuální
Vnitřní předpis č. 10, o rozpočtu (včetně pravidel rozpočtového provizoria) (1 příloha) 29. 11. 2019 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SMO Pomalší na roky 2021-2023 (1 příloha) 20. 12. 2019 Aktuální
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeskeho kraje 02.-03.10.2020 3. 10. 2020 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2025 (1 příloha) 19. 11. 2020 Aktuální
Schválený rozpočet obce Omlenice na rok 2021 (1 příloha) 17. 12. 2020 Aktuální
Schválený rozpočet SMO Pomalší na rok 2021 (1 příloha) 18. 12. 2020 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SMO Pomalší na roky 2022-2024 (1 příloha) 18. 12. 2020 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 ze dne 10.02.2021 (1 příloha) 26. 2. 2021 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 ze dne 20.04.2021 (1 příloha) 10. 5. 2021 Aktuální
Schválený závěrečný účet SMO Pomalší včetně příloh za rok 2020 (6 příloh) 8. 6. 2021 Aktuální
Schválený závěrečný účet Obce Omlenice za rok 2020 včetně příloh (11 příloh) 18. 6. 2021 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 ze dne 17.06.2021 (1 příloha) 14. 7. 2021 Aktuální
Naposledy změněno: 14. 7. 2021 9:32