Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna vedle vchodu do obecního úřadu a je přístupná 24h denně.


Název Vyvěšeno Sejmuto

Stav

Schválený rozpočet SMO Pomalší na rok 2021 18. 12. 2020 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SMO Pomalší na roky 2022-2024 18. 12. 2020 Aktuální
Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021 17. 12. 2020 31. 12. 2021 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2025 19. 11. 2020 Aktuální
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeskeho kraje 02.-03.10.2020 3. 10. 2020 Aktuální
VV-Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020 - mění a doplňuje OOP č.j.… 27. 7. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - zrušení OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, č.j. 41508… 6. 4. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků 8. 1. 2020 8. 2. 2023 Aktuální
Vnitřní předpis č. 10, o rozpočtu (včetně pravidel rozpočtového provizoria) 29. 11. 2019 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - doplnění OOP č.j.18918/2019/MZE-16212 ze dne 3.4.2019 o bod… 2. 9. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Opatření obecné povahy - opatření odchylná od § 31 odst. 6, § 32 odst 1 až 3 lesního zákona 3. 4. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - LDO Přídolí 3. 10. 2018 25. 10. 2021 Aktuální
Informace o zveřejněných dokumentech SMO Pomalší dle zákona č. 250/2000 Sb. 12. 12. 2017 Aktuální

Naposledy změněno: 21. 10. 2021 11:55