Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna vedle vchodu do obecního úřadu a je přístupná 24h denně.

Kategorie:Název Vyvěšeno2 Sejmuto1

Stav

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2021 ze dne 13.10.2021 11. 11. 2021 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 6/2021 ze dne 16.09.2021 12. 10. 2021 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 5/2021 ze dne 02.08.2021 30. 8. 2021 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 4/2021 ze dne 01.07.2021 27. 7. 2021 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 3/2021 ze dne 17.06.2021 14. 7. 2021 Aktuální
Schválený závěrečný účet Obce Omlenice za rok 2020 včetně příloh 18. 6. 2021 Aktuální
Schválený závěrečný účet SMO Pomalší včetně příloh za rok 2020 8. 6. 2021 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 ze dne 20.04.2021 10. 5. 2021 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 ze dne 10.02.2021 26. 2. 2021 Aktuální
Schválený rozpočet SMO Pomalší na rok 2021 18. 12. 2020 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SMO Pomalší na roky 2022-2024 18. 12. 2020 Aktuální
Schválený rozpočet obce Omlenice na rok 2021 17. 12. 2020 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2025 19. 11. 2020 Aktuální
Výsledky voleb do Zastupitelstva Jihočeskeho kraje 02.-03.10.2020 3. 10. 2020 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SMO Pomalší na roky 2021-2023 20. 12. 2019 Aktuální
Vnitřní předpis č. 10, o rozpočtu (včetně pravidel rozpočtového provizoria) 29. 11. 2019 Aktuální
Výsledky voleb do zastupitelstva obce Omlenice 05.-06.10.2018 6. 10. 2018 Aktuální
Výsledky volby prezidenta v obci Omlenice 27. 1. 2018 Aktuální
Informace o zveřejněných dokumentech SMO Pomalší dle zákona č. 250/2000 Sb. 12. 12. 2017 Aktuální
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 21. 10. 2017 Aktuální
Výsledky voleb do Senátu Parlametnu ČR konané dne 14.10. - 15.10.2016 za Obec Omlenice 15. 10. 2016 Aktuální
Zveřejnění záměru - pronájem části pozemku parc. č. 386/1 kú Omlenice 23. 11. 2021 8. 12. 2021 Aktuální
Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Omlenice dne 09.12.2021 2. 12. 2021 9. 12. 2021 Aktuální
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 s plněním k 10/2021 22. 11. 2021 9. 12. 2021 Aktuální
Návrh rozpočtu SMO Pomalší na rok 2022 22. 11. 2021 9. 12. 2021 Aktuální
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO Pomalší na roky 2023-2025 22. 11. 2021 9. 12. 2021 Aktuální
Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021 17. 12. 2020 31. 12. 2021 Aktuální
Veřejná vyhláška-opatření obecné povahy-změny při vývoji kalamitního poškození lesních porostů 11. 12. 2019 31. 12. 2021 Aktuální
Oznámení o zamýšleném převodu parc. č. 365/6 ku Stradov u Kaplice - Státní pozemkový úřad 2. 11. 2021 3. 2. 2022 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SMO Pomalší a Novohradsko-Doudlebsko z.s. 29. 5. 2019 7. 6. 2022 Aktuální
Nařízení státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné… 29. 11. 2021 25. 11. 2022 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - změna okolností při vývoji kalamitního poškození lesních porostů 15. 9. 2021 31. 12. 2022 Aktuální
VV-Opatření obecné povahy č.j. 33784/2020-MZE-16212 ze dne 27.7.2020 - mění a doplňuje OOP č.j.… 27. 7. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - zrušení OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, č.j. 41508… 6. 4. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - doplnění OOP č.j.18918/2019/MZE-16212 ze dne 3.4.2019 o bod… 2. 9. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Opatření obecné povahy - opatření odchylná od § 31 odst. 6, § 32 odst 1 až 3 lesního zákona 3. 4. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků 8. 1. 2020 8. 2. 2023 Aktuální

Naposledy změněno: 2. 12. 2021 14:19