Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna vedle vchodu do obecního úřadu a je přístupná 24h denně.


Název Vyvěšeno Sejmuto

Zobrazit

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - zřízení ochranného pásma leteckého pozemního zařízení… (2 přílohy) 13. 5. 2021 29. 5. 2021 Aktuální
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 20.5.2021 (1 příloha) 11. 5. 2021 20. 5. 2021 Aktuální
Žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Spolek Písecké kočky z.s. (2 přílohy) 10. 5. 2021 26. 5. 2021 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 ze dne 20.04.2021 (1 příloha) 10. 5. 2021 Aktuální
Zveřejnění záměru - směna části pozemku parc. č. 115/4 za část 115/11 vše kú Omlenice (1 příloha) 10. 5. 2021 25. 5. 2021 Aktuální
Zveřejnění záměru - prodej pozemku parc. č. 779/1 kú Stradov u Kaplice (1 příloha) 10. 5. 2021 25. 5. 2021 Aktuální
Veřejná vyhláška-územní rozhodnutí o umístění stavby D3 0312/I Kaplice nádraží-Nažidla, dílčí změny… (12 příloh) 3. 5. 2021 19. 5. 2021 Aktuální
Dražební vyhláška o provedení opakované elektronické dražby nemovité věci č.j. 731129/21/2910-00540… (1 příloha) 28. 4. 2021 1. 6. 2021 Aktuální
Návrh závěrečného účtu Obce Omlenice včetně příloh za rok 2020 (11 příloh) 26. 4. 2021 Aktuální
Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2021 (3 přílohy) 21. 4. 2021 28. 5. 2021 Aktuální
Návrh závěrečného účtu SMO Pomalší včetně příloh za rok 2020 (6 příloh) 19. 4. 2021 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 ze dne 10.02.2021 (1 příloha) 26. 2. 2021 Aktuální
Schválený rozpočet SMO Pomalší na rok 2021 (1 příloha) 18. 12. 2020 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SMO Pomalší na roky 2022-2024 (1 příloha) 18. 12. 2020 Aktuální
Schválený rozpočet obce Omlenice na rok 2021 (1 příloha) 17. 12. 2020 Aktuální
Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021 (1 příloha) 17. 12. 2020 31. 12. 2021 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2025 (1 příloha) 19. 11. 2020 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - zrušení OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, č.j. 41508… (2 přílohy) 6. 4. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků (1 příloha) 8. 1. 2020 8. 2. 2023 Aktuální
Vnitřní předpis č. 10, o rozpočtu (včetně pravidel rozpočtového provizoria) (1 příloha) 29. 11. 2019 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - doplnění OOP č.j.18918/2019/MZE-16212 ze dne 3.4.2019 o bod… (1 příloha) 2. 9. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Opatření obecné povahy - opatření odchylná od § 31 odst. 6, § 32 odst 1 až 3 lesního zákona (1 příloha) 3. 4. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - LDO Přídolí (1 příloha) 3. 10. 2018 25. 10. 2021 Aktuální
Informace o zveřejněných dokumentech SMO Pomalší dle zákona č. 250/2000 Sb. (1 příloha) 12. 12. 2017 Aktuální
Naposledy změněno: 13. 5. 2021 7:56