Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska

Úřední deska


Prohlašujeme, že v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou na elektronické i listinné úřední desce obce vyvěšeny stejné dokumenty.

Listinná úřední deska je umístěna vedle vchodu do obecního úřadu a je přístupná 24h denně.


Název Vyvěšeno Sejmuto

Zobrazit

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku agendy přestupků (1 příloha) 8. 1. 2020 8. 2. 2023 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - doplnění OOP č.j.18918/2019/MZE-16212 ze dne 3.4.2019 o bod… (1 příloha) 2. 9. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
VV - opatření obecné povahy - zrušení OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019, č.j. 41508… (2 přílohy) 6. 4. 2020 31. 12. 2022 Aktuální
Opatření obecné povahy - opatření odchylná od § 31 odst. 6, § 32 odst 1 až 3 lesního zákona (1 příloha) 3. 4. 2019 31. 12. 2022 Aktuální
Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021 (1 příloha) 17. 12. 2020 31. 12. 2021 Aktuální
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci - LDO Přídolí (1 příloha) 3. 10. 2018 25. 10. 2021 Aktuální
Zveřejnění záměru - pronájem pozemků parc. č. 1062 a části parc. č. 2038/4 kú Zahrádka u Omlenic (1 příloha) 14. 6. 2021 29. 6. 2021 Aktuální
Zveřejnění záměru - pronájem pozemků části parc. č. 961/2 a části parc. č. 848/10 kú Stradov u… (1 příloha) 14. 6. 2021 29. 6. 2021 Aktuální
Vnitřní předpis č. 10, o rozpočtu (včetně pravidel rozpočtového provizoria) (1 příloha) 29. 11. 2019 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021-2025 (1 příloha) 19. 11. 2020 Aktuální
Schválený rozpočet obce Omlenice na rok 2021 (1 příloha) 17. 12. 2020 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 1/2021 ze dne 10.02.2021 (1 příloha) 26. 2. 2021 Aktuální
Schválený rozpočet SMO Pomalší na rok 2021 (1 příloha) 18. 12. 2020 Aktuální
Schválený střednědobý výhled rozpočtu SMO Pomalší na roky 2022-2024 (1 příloha) 18. 12. 2020 Aktuální
Schválené rozpočtové opatření č. 2/2021 ze dne 20.04.2021 (1 příloha) 10. 5. 2021 Aktuální
Schválený závěrečný účet SMO Pomalší včetně příloh za rok 2020 (6 příloh) 8. 6. 2021 Aktuální
Schválený závěrečný účet Obce Omlenice za rok 2020 včetně příloh (11 příloh) 18. 6. 2021 Aktuální
Informace o zveřejněných dokumentech SMO Pomalší dle zákona č. 250/2000 Sb. (1 příloha) 12. 12. 2017 Aktuální
Naposledy změněno: 18. 6. 2021 10:23