Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, vnitřní předpisy, územní plán, územní studie, usnesení zastupitelstva obce, strategický rozvojový dokument

Vyhlášky, vnitřní předpisy, územní plán, územní studie, usnesení zastupitelstva obce, strategický rozvojový dokument

 

MÍSTNÍ VYHLÁŠKY:

Zrušující vyhláška č. 1/ 2008 - účinnost 1.1.2009

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení společného školského obvodu mateřské školy - účinná od 3.4.2017

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení společného školského obvodu základní školy - účinná od 3.4.2017

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o místním poplatku ze psů - účinná od 1.1.2020

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu - účinná od 1.1.2021

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem - účinná od 1.1.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci - účinná od 1.1.2022

 

VNITŘNÍ PŘEDPISY:

NÁZEV DATUM SCHVÁLENÍ DATUM ÚČINNOSTI SCHVALUJÍCÍ ORGÁN
vnitřní předpis č. 10, o rozpočtu 28.11.2019 1.1.2020 zastupitelstvo obce

 

ÚZEMNÍ PLÁN:

Zpráva o uplatňování Územního plánu Omlenice_únor 2020

ÚP OMLENICE

ÚP OMLENICE 2

ÚP OMLENICE ODŮVODNĚNÍ

ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST VÝROK

ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST ODDŮVODNĚNÍ

ÚP OMLENICE HLAVNÍ VÝKRES

ÚP OMLENICE HLAVNÍ VÝKRES DI,TI

ÚP OMLENICE KOORDINAČNÍ VÝKRES

ÚP OMLENICE ŠIRŠÍ VZTAHY

ÚP OMLENICE VPS VÝKRES

ÚP OMLENICE ZČU

ÚP OMLENICE ZPF

 

ÚZEMNÍ STUDIE:

OMLENIČKA - LOKALITA B3:

     ÚS B3_Omlenička_textová část

     01 KOPIE KATASTRÁLNÍ MAPY

     02 VÝKRES PARCELACE

     04 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

     05 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

     06 ZÁKRES DO ORTOFOTO Model

STRADOV - LOKALITA :

     Text final

     stradov 01

     stradov 02

     stradov 03

     stradov 04

     stradov 05

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

 

 

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT:

Rozvojový strategický dokument 2021 - 2025