Drobečková navigace

Úvod > O obci > Charakteristika obce

Charakteristika obce

Území obce leží na dvou širokých náhorních plošinách rozdělených uprostřed souvislým pásem lesních porostů. Východní část území je orientována k údolí řeky Malše a poskytuje z mnoha míst široké výhledy do okolní krajiny až ke vzdáleným Novohradským horám. Lesní porosty zaujímají souvislejší plochy také na severozápadním okraji území.

Omlenička – sídlo samosprávy – se nachází při severním okraji území obce. Návsi přibližně čtvercového tvaru dominuje na jižní straně kostel a stavba rozsáhlého panského sídla, které je delší dobu bez jakéhokoliv využití a ve špatném stavebním stavu. Z rohů návsi vymezené různorodými historickými objekty hvězdicově vybíhají jednotlivé komunikace kolem kterých jsou situovány objekty původní zástavby. V Omleničce se nachází objekty občanské vybavenosti – obecní úřad, prodejna potravin, pohostinství, kostel a fara, hasičská zbrojnice.

Stradov – je situován v údolí Stradovského potoka. Většina objektů se nachází okolo rozlehlé oválné návsi. Kromě hasičské zbrojnice není ve Stradově žádná občanská vybavenost.

Omlenice – sídlo se rozkládá v centru území obce, v současné době zde není žádná občanská vybavenost. Výhodou sídla je dostupnost železniční trati s železniční stanicí.

Blažkov – malé sídlo bez občanské vybavenosti.

Výnězda – drobné sídlo na úpatí vrchu Poluška (919 m) bez občanské vybavenosti.

Vracov, Horšov, Podolí, Malý Stradov, Michničky – malá sídla polosamoty podél stávajících komunikací.

Poslední sčítání lidu 2011

Omlenice - obec/město (okr. Český Krumlov)

Počet bytů byty celkem - druh domu celkem 211 [1]
z toho rodinné domy 189 [1]
bytové domy 14 [1]
Počet domů celkem (souhrn) celkem 171 [1]
Počet obyvatel s obvyklým pobytem celkem (souhrn) celkem 499 [2]
národnost celkem 499 [2]
z toho česká 327 [2]
moravská - [2]
slezská - [2]
slovenská 17 [2]
maďarská 1 [2]
německá 6 [2]
polská - [2]
romská - [2]
ruská - [2]
ukrajinská 2 [2]
vietnamská - [2]
neuvedeno 144 [2]
pohlaví celkem 499 [2]
muž 255 [2]
žena 244 [2]
  • 1: měřicí jednotka - četnostní jednotka
  • 2: měřicí jednotka - osoba