Drobečková navigace

Úvod > O obci > Kostel v Omleničce

Kostel ke cti Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého v Omleničce

Postaven byl v r. 1722 tehdejším majitelem omlenického zámku Antonínem hrabětem Nützem.

Od r. 1778 se nacházel pod správou řádu Cisterciáků z Vyššího Brodu. Od r. 1948 je spravován biskupstvím českobudějovickým. V r. 1879 byl důkladně opraven ovšem v průběhu století jeho vzhled upadal. V několika posledních letech probíhá další rozsáhlá rekonstrukce.

Kostel ke cti Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého v Omleničce

K východu obrácená barokní stavba má jedinou loď. Nad západním průčelí se tyčí dvoupatrová barokní věž, která je ukončena lucernou  a osmibokým jehlancem s křížem. Nad hlavním vchodem je umístěn znak hrabat Nützů a Thürheimů.

Vnitřek kostela je rozdělen pilíři ve čtyři pole, z nichž dvě širší tvoří hlavní chrámovou loď. Pole nad kruchtou a nad kněžištěm jsou užší. Všechna sklenuta českými klenbami, vkusně ozdobenými štukovým a malbami: poslední večeře Páně, korunování P. Marie a sv. rodiny. Zařízení kostela pochází z 1. poloviny 18. století.

Hlavní oltář je mramorový, různobarevný, s točitými sloupy s barokně–korintskými hlavicemi. Zdobí ho velký obraz sv. Jana Nepomuckého od F.O. Staubmanna. Po stranách se nachází sochy světců a v nástavci obraz P. Marie.

Boční oltáře barokní pochází z 1. pol. 18. stol. Ve výklencích pod baldachýny jsou umístěny nové sochy ze Sv. Ulrichu v Görden: na jižní straně se nachází Pieta a poprsí P. Marie s Jezulátkem,  severní stranu zdobí Srdce P. Ježíše. V nástavcích oltářů se mezi bohatě vyřezávanými rozvilinami v oválných rámech nachází obrazy Poprsí sv. Mikuláše a sv. Pavla.

Kazatelna je dřevěná, mramorovaná, zdobená andílky a znaky kláštera vyšebrodského a zbudovatele hraběte z Nützů a jeho choti roz. z Thürheimů.

Barokní křtitelnice se sousoším křtu Páně, skleněný lustr a socha Sv. Václava pochází ze zrušeného kostela v Kapličkách.

Další foto:

(foto: K. Holub)

Zvony v kostele - vysíláno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice dne 7.9.2015 s následujícím úvodním slovem:

Tento týden vás v rozhlasovém seriálu o zvonech zavedeme do Omleničky na Kaplicku. Původně barokní kostel Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého má dnes podobu z roku 1892, kdy prošel přestavbou. Nad západním průčelím kostela je věž krytá helmicovitou střechou. Uvnitř se v patře nachází dřevěná zvonová stolice původně určená pro trojici menších zvonů.  Dva větší zvony padly roku 1917 za oběť válečným rekvizicím. V současnosti se z věže ozývá hlas dvou zvonů:

zvukový záznam - zvony Omlenička

 

Napsali v novinách:

září 2022 - Křesťanské noviny - Ke 300. výročí vysvěcení kostela Panny Marie Bolestné a sv. Jana Nepomuckého v Omleničce u Kaplice