Drobečková navigace

Úvod > O obci > Projekty podpořené z dotací > Oprava místní komunikace Omlenička, parc. č. 374/2 kú Omlenice

Oprava místní komunikace Omlenička, parc. č. 374/2 kú OmleniceDatum konání:
23.9.2019

Oprava místní komunikace Omlenička, parc. č. 374/2 kú Omlenice

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihočeského kraje z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2019 - číslo smlouvy o poskytnutí dotace SDO/OREG/051/19.

Nalezený obrázek pro logo jihočeského kraje

Celkové výdaje na projekt: 681 469,58 Kč

Výše poskytnuté neinvestiční dotace: 300 000,00 Kč.

Předmětem projektu byla oprava části místní komunikace, která se nachází v části obce Omlenička na parc. č. 374/2 kú Omlenice. Komunikaci obec nedávno získala od Státního pozemkového úřadu, byla ve špatném stavu, nacházelo se na ní mnoho výtluků a svému účelu nevyhovovala. Opravou byl nejprve odstraněn kryt i podklad stávající vozovky, poté byla navezena štěrkodrť, asfaltový beton pro podkladní vrstvy, asfaltový beton pro obrusné vrstvy a upraveny krajnice. Zároveň byly upraveny poklopy a krycí hrnce stávajících inženýrských sítí. Touto opravou se výrazně zlepšila obslužnost v dané lokalitě.

"po akci" - pohled od čp. 43"po akci" - pohled od fary